Archiv

členská schůze zapsaného spolku JANOVKA,z.s. (28.11.2015)

výtvarná letní dílna s Miladou Gabrielovou 6.8.2015 (06.08.2015)

výtvarná dílna s Miladou Gabrielovou - akvarel, lept, pastely.... malování v přírodě...

tábor nejen pro děti s handicapem (19.07.2015)

tábor s Lubošem, Věrkou a Lenkou, dobrou náladou a divadlem

křtiny hříbat 6.6.2015 (06.06.2015)

dětské dílny na křtinách hříbat 

jarní víkendová brigáda (08.05.2015)

jarní víkendová brigáda na opravu a přípravu Jírovky na letní tábory

Velikonoční dílny 3.-5.4.2015 (03.04.2015)

tradiční Velikonoční dílny s lektorkou Miladou Gabrielovou a Danou Chaloupkovou Arnautovou v letošním dubnovém sněhovém nadělení, ale s hojnou účastí

valná hromada sdružení JANOVKA o.s. (06.12.2014)

kopytářský kurz (25.10.2014)

25.-26.10.2014 kurz úpravy kopyt koní se Zdeňkem Langmajerem (koně naboso)

podzimní linoryt (20.09.2014)

20.-21.9. podzimní výtvarná dílna s linorytem

letní výtvarné dílny s Miladou Gabrielovou (21.08.2014)

letní výtvarné dílny byly v letošním roce rozšířeny o grafickou techniku (suchá jehla) 21. - 24.8.2014

tábor nejen pro děti s handicapem (20.07.2014)

mini tábor s Malým Princem v termínu od 20. do 27.7.2014

řezbářský kurz (17.05.2014)

řezbářský kurz s lektorem Romanem Markem ve dnech 17 a 18 května 2014

přirozená komunikace s koňmi (03.05.2014)

komunikace s lektorem Františkem Špatným ve dnech 3 a 4 května 2014

velikonoční dílny (18.04.2014)

velikonoční dílny byly letos tři dny 18. - 20.4.2014 s lektory, Věrou Liškovou, Danou Chaloupkovou, Romanem Stuchlíkem a Miladou Gabrielovou

valná hromada sdružení Janovka o.s. (16.11.2013)

Pražské kreslení (09.11.2013)

kreslení v ateliéru vysoké školy s lektorkou Miladou Gabrielovou
v pátek večer kresba zátiší
v sobotu celý den kresba figury podle modelky a modela
v neděli výstava v Domě u Kamenného zvonu: Stanislav Podhrázský -Neklidná krása a v Rudolfinu: Jake a Dinos Chapman - slepý vede slepého

kopytářský kurs (19.10.2013)

kurs s lektorem Zdeňkem Langmajerem

tábor pro děti z dětských domovů a jedličkova ústavu (04.10.2013)

letní výtvarné dílny s Miladou Gabrielovou (23.08.2013)

křtiny hříbat (01.06.2013)

spolupráce s Farmou Hucul,s.r.o.
koncert Funny Grass
loutkové divadlo Rolnička z Nové Paky
koncert Žofie Dařbujánové a Báry Holé

víkendová výtvarná dílna s Miladou Gabrielovou (18.05.2013)

řezbářský kurs (27.04.2013)

řezbážský kurs s lektorem Romanem Markem

velikonoční dílny (30.03.2013)

dílny s Miladou Gabrielovou, Danou Chaloupkovou

valná hromada sdružení Janovka o.s. (01.12.2012)

kurs přirozené komunikace s koňmi (10.11.2012)

kurs s lektorem Františkem Špatným

víkendová výtvarná dílna (20.10.2012)

letní kurs kresby s Miladou Gabrielovou (17.08.2012)

křtiny hříbat (02.06.2012)

akce ve spolupráci s Farmou Hucul,s.r.o.
koncert Míra Kemel band
procházka po farmě
koncert Žofie Dařbujánové
divadlo Vozichet

kurs přirozené komunikace s koňmi (19.05.2012)

kurs pod vedení Františka Špatného

instruktorský kurs (12.05.2012)

kurs s Lubošem Jiřištěm, PhDr. Marií Hanušovou a MUDr. Helenou Valentovou

návštěva v ateliéru Michala Gabriela (28.04.2012)

návštěva v ateliéru, následné setkání se starými Janováky a výlet na Říp

velikonoční dílny (07.04.2012)

výtvarné dílny s Miladou Gabrielovou (05.11.2011)

podzimní výtvarné setkání v termínu od 5.-6.11.2011 vedla lektorka akademická malířka Milada Gabrielová, všichni si vyzkoušeli akvarel, kresbu tužkou a tuší, perspektivu i koláž.

kopytářský kurs (22.10.2011)

kopytářský kurs vedl lektor Zdeněk Langmajer a všichni zúčastnění si po teoretické přípravě vyzkoušeli druhý den práci na kopytech huculských koní.

přirozená komunikace s koňmi II (24.09.2011)

kursu přirozené komunikace II se zúčastnili především účastníci prvního květnového kursu a zdokonalili se v práci s koňmi, tento pokračovací kurs byl spolufinancován z peněz EU a vedl ho František Špatný

průvodcovský kurs (10.09.2011)

10.9.2011 proběhl na Jírově boudě průvodcovský kurs s lektory Lubomírem Jiřištěm a Zděňkou Flouskovou, náplní byly přednášky na téma historie a tradiční život ve starých Krkonoších, hrabě Harrach, flora a fauna Krkonoš, možnosti vhodného hospodaření, praktická ukázka přípravy tras a seznámení s možnostmi turistických tras v regionu a procházka po okolí.

členská schůze sdružení (27.08.2011)

27.8.2011 byla uspořádána členská schůze sdružení, kde byl prodiskutován plán předfinancování podzimních akcí, formou půjček členů sdružení, byla přednesena zpráva o činnosti za uplynulé období - formou prezentace a dále byl představen plán dalších akcí. Sdružení přijalo nového člena Jiřího Baštu.

letní výtvarný plenér s Miladou Gabrielovou (25.08.2011)

ve dnech 25. - 28.8.2011 proběhl na Jírově boudě výtvarný plenér s Miladou Gabrieovou, bylo opravdu příznivé počasí a tak se malovalo a kreslilo hlavně v přírodě.

kurs kresby akvarelem (28.05.2011)

ve dnech 28. a 29.5.2011 proběhl na farmě kurs kresby akvarelem s Miladou Gabrielovou

instruktorský kurs (20.05.2011)

instruktorský kurs pro vedoucí táborů byl na jírově boudě v termínu od 20 do 22.5.2011, v programu bylo psychologické minimum pro vedoucí táborů, první pomoc, bezpečnost dětí na táborech, hygienické předpisy pro dětský tábor, příprava programu pro skupinu, včetně praktických ukázek, také výuka jízdy na koni a další

přirozená komunikace s koňmi (07.05.2011)

kursu přirozené komunikace se zúčastnilo 17 zájemců, tento kurs byl spolufinancován z peněz EU a vedl ho František Špatný

velikonoční dílny (23.04.2011)

ve dnech 23. a 24.4.jsme připravili společně s MAS Přiďte pobejt velikonoční dílny na jírově boudě...

valná hromada občanského sdružení (05.03.2011)

  Sešli jsme se v dostatečném počtu, přijali dalších pět členů sdružení a projednali plán na rok 2011.

Zakládající schůze občanského sdružení (02.02.2010)

Zakládající schůze našeho sdružení. Oslava úspěchu prvního kroku sdružení a to schválení stanov na Ministerstvu vnitra. Poté jsme na zakládající schůzi učinili zadost administrativě a zvolili Radu a předsedu sdružení. Zakládající členové: Lubomír Jiřiště, Michal Gabriel, Milada Gabrielová, Ivan Karbusický, Věra Nosková, Jiří Hrdina, Marie Karbusická, Jarmila Jelínková, Milan Jelínek a hosté Klára Pohlodková a Tomáš Janata