instruktorský kurs

instruktorský kurs pro vedoucí táborů byl na jírově boudě v termínu od 20 do 22.5.2011, v programu bylo psychologické minimum pro vedoucí táborů, první pomoc, bezpečnost dětí na táborech, hygienické předpisy pro dětský tábor, příprava programu pro skupinu, včetně praktických ukázek, také výuka jízdy na koni a další

(20.05.2011)