křtiny hříbat

akce ve spolupráci s Farmou Hucul,s.r.o.
koncert Míra Kemel band
procházka po farmě
koncert Žofie Dařbujánové
divadlo Vozichet

(02.06.2012)