členská schůze sdružení

27.8.2011 byla uspořádána členská schůze sdružení, kde byl prodiskutován plán předfinancování podzimních akcí, formou půjček členů sdružení, byla přednesena zpráva o činnosti za uplynulé období - formou prezentace a dále byl představen plán dalších akcí. Sdružení přijalo nového člena Jiřího Baštu.

(27.08.2011)